Trosa kommuns soliditet

Soliditet är ett mått på hur stor andel av de tillgångar man har som man har finansierat med egna medel. Ju högre soliditet desto bättre långsiktig ekonomisk kapacitet har man. Under de senaste årens investeringsvåg så har kommunens soliditet urholkats från en nivå på runt 30% till strax under 25%. Källa är kommunens egen årsredovisning.

Soliditetsutveckling Trosa kommunkoncern