Just nu är varje invånare i Trosa kommun skyldig 98 836 kr

Trosa kommunkoncerns totala skuldutveckling år 1998-2018 mätt i kronor per invånare. Källa är SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner.
Den senast aktuella siffran kommer från kommunens årsbokslut 2018-12-31.

Skuldtoppen

Plats 24

Med totala skulder på cirka 100.000 kr per invånare så är Trosa kommun landets tjugofjärde mest skuldsatta kommun.

Våra grannar

En jämförelse mellan Trosa, Gnesta, Nykvarn, Nyköping och Södertälje. Är Trosa rikare eller fattigare än till exempel Södertälje?