Just nu är varje invånare i Trosa kommun skyldig 100 011 kr

Trosa kommunkoncerns totala skuldutveckling år 1998-2016 mätt i kronor per invånare. Källa är SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner.
Den senast aktuella siffran kommer från kommunens årsbokslut 2017-12-31.

Våra grannar

En jämförelse mellan Trosa, Gnesta, Nykvarn, Nyköping och Södertälje. Är Trosa rikare eller fattigare än till exempel Södertälje?