Just nu är varje invånare i Trosa kommun skyldig 112 729 kr

Chart by Visualizer

Trosa kommunkoncerns totala skuldutveckling år 1998-2020 mätt i kronor per invånare. Källa är SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner.
Den senast aktuella siffran kommer från kommunens årsbokslut 2021-12-31.

Skuldtoppen

Plats 43

Med totala skulder på drygt 112.000 kr per invånare så är Trosa kommun landets fyrtiotredje mest skuldsatta kommun.

Våra grannar

En jämförelse mellan Trosa, Gnesta, Nykvarn, Nyköping och Södertälje. Är Trosa rikare eller fattigare än till exempel Södertälje?