Just nu är varje invånare i Trosa kommun skyldig 130 961 kr

Trosa kommunkoncerns totala skuldutveckling år 1998-2023 mätt i kronor per invånare. Källa är SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner.
Den senast aktuella siffran kommer från kommunens årsbokslut 2023-12-31.

Skuldtoppen

Plats 35

Med totala skulder på drygt 121.000 kr per invånare så är Trosa kommun landets trettiofemte mest skuldsatta kommun.

Våra grannar

En jämförelse mellan Trosa, Gnesta, Nykvarn, Nyköping och Södertälje. Är Trosa rikare eller fattigare än till exempel Södertälje?