Statistik

Skuldtoppen

Plats 35

Med totala skulder på drygt 121.000kr per invånare så är Trosa kommun landets trettiofemte mest skuldsatta kommun.

Våra grannar

En jämförelse mellan Trosa, Gnesta, Nykvarn, Nyköping och Södertälje. Är Trosa rikare eller fattigare än till exempel Södertälje?