Jämförelse för 2019 klart

Nu har SCB publicerat de sista uppgifterna från kommunkoncernernas bokslut för år 2019 och därmed blev det möjligt att göra en ny skuldtopp. Trosas skulder har minskat med cirka 1000 kr per invånare samtidigt som många andra kommuner ökat sin upplåning rejält. Det gör att Trosa hamnar betydligt längre ner på skuldtoppen än tidigare år. Det är bra att utvecklingen går åt det hållet men samtidigt behöver man komma ihåg att skulderna ökat med totalt drygt 20 miljoner.

Att våra skulder per invånare minskar beror alltså inte på att skulderna minskar utan på att inflyttningen är stor.