Jämförelse mellan Trosas grannkommuner

Antal invånare Skuld per invånare Eget kapital per invånare Soliditet
Trosa 12 447 101 323 34 250 24,54%
Gnesta 10 861 91 767 30 963 24,71%
Nyköping 54 924 54 253 38 040 39,21%
Södertälje 94 631 116 145 44 761 25,90%
Nykvarn 10 424 71 569 76 662 49,46%

Skuldnivåerna skiljer rejält mellan våra grannkommuner, till exempel har Nykvarn både väldigt mycket lägre skulder och högre eget kapital. Eget kapital är de tillgångar som är kommunernas egna efter att alla skulder räknats av. Då ser vi att alla kommuner utom Nykvarn har ungefär samma nivå på det egna kapitalet. Nykvarn sticker ut rejält och tillhör topp 15 i landet. Vi ligger ungefär mitt i . Källa är SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner 2016.