Jämförelse mellan Trosas grannkommuner

Antal invånare Skuld per invånare Eget kapital per invånare Soliditet
Trosa 12 916 100 011 35 692 25,34%
Gnesta 11 019 91 194 32 309 25,65%
Nyköping 55 467 56 944 39 144 38,79%
Södertälje 96 032 110 268 52 492 29,93%
Nykvarn 10 660 74 236 77 571 48,87%

Skuldnivåerna skiljer rejält mellan våra grannkommuner, till exempel har Nykvarn både väldigt mycket lägre skulder och högre eget kapital. Eget kapital är de tillgångar som är kommunernas egna efter att alla skulder räknats av. Då ser vi att alla kommuner utom Nykvarn har ungefär samma nivå på det egna kapitalet. Nykvarn sticker ut rejält och tillhör topp 15 i landet. Vi ligger ungefär mitt i . Källa är SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner 2017.