Jämförelse mellan Trosas grannkommuner

Skuld per invånare Eget kapital per invånare Soliditet
Trosa 112 729 42 258 26,0 %
Gnesta 126 846 37 791 22,7 %
Nyköping 90 578 42 159 29,0 %
Södertälje 101 591 76 401 39,0 %
Nykvarn 116 906 79 947 38,7 %

Källa är SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner 2021.