Jämförelse mellan Trosas grannkommuner

Skuld per invånare Eget kapital per invånare Soliditet
Trosa 121 037 45 189 25,9 %
Gnesta 125 946 36 013 21,9 %
Nyköping 86 450 48 808 31,3%
Södertälje 101 591 79 332 37,6 %
Nykvarn 112 547 81 311 39,5 %

Källa är SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner 2022.