Jämförelse mellan Trosas grannkommuner

Skuld per invånare Eget kapital per invånare Soliditet
Trosa 98836 36373 26,9%
Gnesta 107087 31957 23,0%
Nyköping 74022 39278 34,7%
Södertälje 106963 58649 35,4%
Nykvarn 83733 77827 48,2%

Källa är SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner 2018.