Flytta till Trosa, en av landets högst skuldsatta kommuner

Med totala skulder på drygt 100.000 kr per invånare så är Trosa kommun en av landets högst skuldsatta kommuner. Bakgrunden är en hög ambitionsnivå kring service och tillväxt men det har också skapat en situation där ett normalt ränteläge riskerar att skapa obalanser i kommunens ekonomi. Det råder i princip politisk enighet kring de stora dragen av detta, såväl Alliansmajoriteten som Socialdemokraterna står bakom huvuddragen av investeringsnivån och finansieringsmodellerna. Det finns heller ingen direkt plan att börja amortera av skulderna, det som framförs är att skulderna per invånare kommer att sjunka ju fler som flyttar in till någon av orterna Trosa, Vagnhärad, Västerljung eller landsbygden runt dem.

Läs gärna mer om Trosa kommuns skuldsättning här