Pär Abrahamsson

Hej!

Jag som driver den här sajten heter Pär Abrahamsson och bor i Vagnhärad. Bakgrunden är att jag tycker att det finns en kunskapsbrist kring den höga skuldsättning som Trosa kommun snabbt byggt upp. Vissa vet inte om den alls medans andra har hört talas om den men fått höra att det inte är så farligt. Men vi är också några som ser annorlunda på det här. Trosa kommun köper helt enkelt saker på kredit utan att ha någon som helst plan för hur det ska återbetalas. Vi har på kort tid byggt upp en hög skuld men vi har också en ovanligt låg soliditet, detta trots att vi bor i en kommun som inte på något vis är illa ute eller saknar medel att betala med. Våra politiker har bara valt en annan väg, att investera på kredit och hoppas att det ska lösa sig genom inflyttning.

Jag tycker inte att det här är speciellt smart politik. Även om lånen på det stora hela har gått till bra saker som skolor, vägar, badhus och miljöförbättringar så är den höga lånebördan en stor risk den dagen som räntorna återgår till normala nivåer. Dessutom menar jag att det hör till sunt förnuft att säkerställa att investeringar amorteras bort under deras livslängd så att man inte blir sittande med skulder utan att ha några tillgångar kvar.

Ambitionen är dels att visa fakta, mestadels med siffror från SCB, men visst tyckande och analys kommer säkert också att dyka upp.