Trosa kommun höjer skatten år 2017

Kommunfullmäktige i Trosa beslutade häromdagen att höja skatten i Trosa kommun nästa år med 40 öre. Det beräknas ge ökade skatteintäkter med ungefär 12 miljoner per år och av dessa öronmärks 10 miljoner per år till medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar.