Återigen är skulden på rekordnivå

Den här ”nyheten” verkar kunna repeteras år för år. Under 2021 ökade skulderna återigen och är alltså på nytt högre än någonsin. Andra skulder har förvisso lånat ännu mer så Trosa kommuns placering förbättras något relativt övriga kommuner men det är kanske en klen tröst när räntorna nu ökar.