Siffror 2016

Kommunens bokslut för 2016 är klart och godkänt av kommunfullmäktige i Trosa och det börjar komma in siffror för 2016 till SCB från landets övriga kommuner. Jag har uppdaterat en del diagram och tabeller men det går ännu inte att göra någon fullständig jämförelse med landets övriga kommuner. Det man till exempel kan se hittills är att ”rika Trosa” nu har passerats av ”fattiga Södertälje” när det gäller tillgångar i reella tal per invånare.

Skuldsättningen i kronor i Trosa har ökat under 2016 men minskat per invånare, dels tack vare ett oväntat högt antal nya invånare och dels därför att en del investeringsprojekt är försenade. Man har också rättat en del gamla fel i Trosa kommuns balansräkning och även om felen i sig varit betydande åt olika håll så är totalbeloppet när både ökningar och minskningar räknats samman marginell.

Kompletta uppgifter från övriga kommuner väntas in inom de närmsta veckorna och då kommer de sista tabellerna att uppdateras.

Uppdatering 2017-07-03. Nu är alla kommuners siffror på plats och årets upplaga av skuldtoppen är publicerad.