Inlägg av

Skulden per invånare skulle sjunka när vi växer hette det

Det har länge presenterats som att skulden per invånare skulle sjunka i takt med att vi blir fler invånare i Trosa kommun. Nu har vi haft en av landets största befolkningsökningar under många år. Men skulderna per invånare är återigen rekordhög. Totalt i kronor är skulden nu nästan 1,8 miljarder kronor att jämföra med drygt […]

Återigen är skulden på rekordnivå

Den här ”nyheten” verkar kunna repeteras år för år. Under 2021 ökade skulderna återigen och är alltså på nytt högre än någonsin. Andra skulder har förvisso lånat ännu mer så Trosa kommuns placering förbättras något relativt övriga kommuner men det är kanske en klen tröst när räntorna nu ökar.

Rekordstor skuld

Skulden per invånare den 31 december 2020 är rekordstor och har för första gången passerat 110 000 kr per invånare. Det går ännu inte att göra någon rangordning men gissningsvis landar kommunen någonstans på plats 25-30 eller något sådant. Ny rangordning kan göras i augusti-september 2021 när alla kommuner har rapporterat in sina siffror till […]

Jämförelse för 2019 klart

Nu har SCB publicerat de sista uppgifterna från kommunkoncernernas bokslut för år 2019 och därmed blev det möjligt att göra en ny skuldtopp. Trosas skulder har minskat med cirka 1000 kr per invånare samtidigt som många andra kommuner ökat sin upplåning rejält. Det gör att Trosa hamnar betydligt längre ner på skuldtoppen än tidigare år. […]

Jämförelse för 2018 klart

Häromdagen publicerade SCB de sista uppgifterna från kommunkoncernernas bokslut för år 2018 och därmed blev det möjligt att göra en ny skuldtopp. Trosas skulder har minskat med cirka 1000 kr per invånare och det gör att vi hamnar längre ner i skuldtoppen. Det är bra att utvecklingen går åt det hållet men samtidigt behöver man […]

En del siffror för 2018 är på plats

Nu är vissa siffror baserade på bokslutet för 2018 på plats, t ex på startsidan. Alla kommuner har inte rapporterat in 2018 till SCB ännu så det går ännu inte att göra någon ny ranking. Trosa kommuns skuldsättning per invånare har sjunkit något så förmodligen har vi fått en bättre rankingposition totalt.

Med den ej bokförda pensionsskulden

Sörmlands nyheter publicerade idag en artikel där kommunalrådet återigen slätar över Trosas höga skuldsättning. Det är vanskligt att jämföra det där om man inte tar med hela koncernen och pensionsskulden. Gör man det, så skulle jag säja att vi ligger någonstans i mitten som kommun i Sverige, säger Daniel Portnoff. Då kollar vi väl det […]

Investeringsvolymen 2017 ökar

Flera planerade investeringar under 2016 genomfördes aldrig enligt plan. Det medför att investeringarna för 2017 kommer att bli större än tidigare budgeterat och det bör innebära att kommunen behöver ta upp nya lån för att finansiera investeringar i år.   Källa kommunens budget för 2018.

Siffror 2016

Kommunens bokslut för 2016 är klart och godkänt av kommunfullmäktige i Trosa och det börjar komma in siffror för 2016 till SCB från landets övriga kommuner. Jag har uppdaterat en del diagram och tabeller men det går ännu inte att göra någon fullständig jämförelse med landets övriga kommuner. Det man till exempel kan se hittills […]