Investeringsvolymen 2017 ökar

Flera planerade investeringar under 2016 genomfördes aldrig enligt plan. Det medför att investeringarna för 2017 kommer att bli större än tidigare budgeterat och det bör innebära att kommunen behöver ta upp nya lån för att finansiera investeringar i år.

 

Källa kommunens budget för 2018.