Jämförelse för 2018 klart

Häromdagen publicerade SCB de sista uppgifterna från kommunkoncernernas bokslut för år 2018 och därmed blev det möjligt att göra en ny skuldtopp. Trosas skulder har minskat med cirka 1000 kr per invånare och det gör att vi hamnar längre ner i skuldtoppen. Det är bra att utvecklingen går åt det hållet men samtidigt behöver man komma ihåg att skulderna ökat med totalt drygt 23,5 miljoner tvärtemot den bild som kommunen gärna sprider när de pratar om amorteringar (de räknar bara amorteringarna i själva kommunen, inte de nya skulderna i kommunens bolag).

Att våra skulder per invånare minskar beror alltså inte på att skulderna minskar utan på att inflyttningen är stor.

Bland grannkommunerna kan man notera att Gnesta har passerat oss i år och Nykvarn kraftigt ökat sin skuldsättning.

En del siffror för 2018 är på plats

Nu är vissa siffror baserade på bokslutet för 2018 på plats, t ex på startsidan. Alla kommuner har inte rapporterat in 2018 till SCB ännu så det går ännu inte att göra någon ny ranking. Trosa kommuns skuldsättning per invånare har sjunkit något så förmodligen har vi fått en bättre rankingposition totalt.