Enligt kommunens budget sjunker investeringsvolymerna de närmsta åren till nivåer där man vissa år bör klara sig utan nya lån och där man hur som helst inte ska behöva överstiga det 50-procentiga självfinansieringsmålet. Källa är kommunens budget för 2017.

Framtida investeringar i budget 2017