Kommunens auktoriserade revisorer har hittat betydande fel i kommunens bostadsbolags balansräkning och avstyrker ifrån att ägaren, kommunen, godtar årsredovisningen för såväl bolaget som kommunkoncernen i sin helhet. Det handlar om att bolaget har värderat vissa fastigheter till betydligt högre värden än vad de antas vara värda. På vanligt svenska så betyder det att tillgångarna som tas upp i redovisningen delvis består av luft. Det innebär också att jämförelsesiffror med andra kommuner kommer att bli fel.

Faksimil av uttalande av kommunens auktoriserade revisor.

Revisorsuttalande Trosa Kommunkoncern ÅR 2015